เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403324Emerging Food Technologies and Packaging
เทคโนโลยีอาหารเกิดใหม่และบรรจุภัณฑ์
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403205

Course Description
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเกิดใหม่แบบต่าง ๆ ได้แก่ การใช้คลื่นไมโครเวฟ การใช้รังสี การใช้ความร้อนแบบโอห์มมิค การใช้ความดันสูง เทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้า การใช้แสงยูวี การใช้อัลตร้าซาวน์ การสกัดด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด เป็นต้น เทคโนโลยีของเฮอร์เดิล บรรจุภัณฑ์อาหารวัสดุ การบรรจุ การปิดผนึกและการทดสอบ บรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการใช้งานเฉพาะ ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Emerging food processing technologies including microwave, irradiation, ohmic heating, high pressure, pulse electric field, UV light, ultrasound, supercritical fluid extraction, etc.; hurdle technology, food packaging and materials; food packing, sealing and testing systems; food packaging for specific application, study tour
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH