เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1808433Enhancement of Safety and Health Promotion with Feng Shui Principle
การยกระดับความปลอดภัยและสุขภาพด้วยหลักฮวงจุ้ย
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการฮวงจุ้ย ภาษาฮวงจุ้ย ตรรกะและความเป็นวิทยาศาสตร์ของฮวงจุ้ย การรับรู้ของมนุษย์ การคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับสุขภาพ ด้วยหลัก 5 ธาตุ แพทย์แผนจีน ตำรับอาหารตามธาตุ ความสมดุลของชีวิต การออกแบบโครงการส่งเสริมสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับความปลอดภัย ตามทิศทางมงคล การสื่อสารความปลอดภัย การออกแบบสถานที่ทำงานตามหลักฮวงจุ้ย และการฝึกประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


Feng shui principle; Feng shui language, logic, science, human perception, systemic thinking, creativity. Feng shui application for Health; five elements, Chinese medicine, food recipes and elements, life and living balance, health promotion project. Feng shui application for Safety; lucky direction, safety communication, workplace design, case study, application in daily life.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH