เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
2503306Be Healthy with Integrative Medicine
สุขภาพดีด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ
สังกัดการแพทย์บูรณาการ, สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สุขภาพดีด้วยการออกแบบการดูแลตนเอง ทั้งทางด้านการส่งเสริม การป้องกัน และการบำบัดโรค ตามศาสตร์การแพทย์บูรณาการเบื้องต้น; การรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน การเลือกทานอาหารตามหลักหยินหยาง และการเลือกทานอาหารเสริมที่ถูกวิธี; การออกกำลังกายทางกายภาพบำบัด การรำปาต้วนจิ่น และฤาษีดัดตน; การนวดน้ำมันหอมระเหย การกดจุดตามแนวเส้นลมปราณ; การบำบัดหลังการบาดเจ็บเบื้องต้น ตลอดจนการจัดท่าทางในการใช้ชีวิตประจำวัน


Design selfcaring plan for maintaining an optimum health in areas of basic health promotion, prevention and treatment based on integrative medicine; create a healthy diet according to Life element theory, Yin-yang theory and appropriate dietary supplement usage; Stretching exercise according to physical therapy concepts, Ba Duan Jin - Traditional Chinese Stretching and Rue Si Dat Ton - Traditional Thai Stretching; Massage with aromatherapy and meridian acupressure points; Self care and treatment for basic sport injuries and proper posture in daily life.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH