เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1704906Fragrance and Perfumery Innovation
นวัตกรรมสารหอมและน้ำหอม
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดสร้างสรรค์จากความเป็นธรรมชาติสู่เทคโนโลยีใหม่สำหรับกลิ่นหอม นวัตกรรมด้านกลิ่นและความคงทนของกลิ่นหอมและน้ำหอม การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารหอมในรูปแบบสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมเครื่องหอม และความเป็นผู้ประกอบการ


Creative concepts from naturalness to new technologies for fragrance; innovation in scents and sustainability of fragrances and perfumes; creative development of aroma products; perfumery industry and entrepreneurship.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH