เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1704708Current Concepts in Innovative Cosmetics
แนวคิดปัจจุบันทางนวัตกรรมเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดที่น่าสนใจในปัจจุบันด้านนวัตกรรมเครื่องสำอาง เช่น เทคโนโลยีชีวภาพทางเครื่องสำอาง ระบบนำส่ง การแพทย์ทางเลือก ไมโครไบโอต้า และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม


Current or related topics in innovative cosmetics, such as biotechnology in cosmetics, delivery systems, alternative medicines, microbiota and nutraceuticals for health and beauty.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH