เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1704706Cosmetic Product Development
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต4 (2-6-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
รูปแบบ วัตถุดิบ สารสำคัญ การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การทดสอบเคมีกายภาพ ความคงตัว และการควบคุมคุณภาพ


Dosage forms, raw materials and actives; formulation of cosmetic products; physicochemical and stability testing; quality control.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH