เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1702729Advanced Cosmetic Science for Skin
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูงสำหรับผิวหนัง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต9 (8-3-17)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างและหน้าที่ ประเภทและปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง วัตถุดิบ การตั้งตำรับ และพัฒนาเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง การประเมินเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสำอางในการบำรุงผิว แนวโน้ม หัวข้อและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง


Structure and functions of skin; classification of skin conditions and skin problems; raw materials; formulation and development of skin care cosmetics; evaluation of skin care cosmetics; skin enhancer technology; trends, topics and issues related to skin care cosmetics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH