เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1702728Cosmetic Entrepreneurship
การเป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต0 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น การบริหารจัดการองค์ความรู้และธุรกิจทางเครื่องสำอางกฎหมายเครื่องสำอาง กฎหมายเชิงธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ การตลาดเบื้องต้นและการตลาดออนไลน์ การบัญชีและการวางแผนภาษี การบริหารการเงินและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน


Introduction to entrepreneurship; cosmetic knowledge and business management, cosmetic laws; business laws; market and operation feasibility; marketing and digital marketing; accounting and business tax; financial analysis and financial feasibility.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH