เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1702709Seminar
สัมมนา
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยที่น่าสนใจ การอภิปรายในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านความก้าวหน้างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง โดยวิทยากรจากทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม


Presentation of academic and interesting research; discussion of the assigned topics; attendance of special lecture topics of interest in current research and developments in cosmetic science from academic and industrial lecturers.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH