เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806463Running for Health
การวิ่งเพื่อสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประเภทของการวิ่งเพื่อสุขภาพ การฝึกทักษะการวิ่ง การจัดการแข่งขัน


Type of running for health; running skills training; organizing competition.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH