เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806461Electronic Sports
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประเภทของกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพที่เกี่ยวข้อง การฝึกทักษะกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการแข่งขัน


Type of electronic sports; career related; electronic sports skills training; organizing competition.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH