เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806460Softball
ซอฟท์บอล
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติ ทักษะเบื้องต้น กติกาการแข่งขัน ความรู้ทั่วไป และแบบฝึกพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาซอฟท์บอล


History, basic skills, rules of competition, general knowledge, and basic drills related to softball.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH