เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804342Basic Health Assessment and Treatment
การประเมินและการรักษาสุขภาพเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการตรวจร่างกายและประเมินผลการตรวจระบบต่างๆของร่างกาย ในทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อค้นหาความผิดปกติ อาการแสดง การวินิจฉัยโรคและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น หลักการให้การบำบัดและดูแลผู้ป่วยทั่วไปและการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน หลักการปฐมพยาบาล หลักการช่วยฟื้นคืนชีพและอุปกรณ์ช่วยชีวิต การตรวจและประเมินสัญญาณชีพ การดูแลบาดแผลเบื้องต้น และหัตถการเบื้องต้น รวมถึงการส่งต่อ


Principles of systematic physical examination to detect signs of diseases and disorders; initial diagnosis and treatment for emergency and non-emergency; principles of first aid and cardiopulmonary resuscitation; first aid equipment; wound management, and simple first aid procedures and referral system
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH