เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806330Startup in Sports and Health
สตาร์ทอัพด้านกีฬาและสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การพัฒนาโครงการสตาร์ทอัพ กรณีศึกษา การเริ่มอาชีพอิสระ และการตลาดออนไลน์ด้านกีฬาและสุขภาพ


Development of startup projects; case study; freelance initiation; online marketing in sports and health.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH