เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806325Group Exercise Instructor
ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายแบบกลุ่ม
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการออกกำลังกายแบบกลุ่ม ชนิดการออกกำลังกายแบบกลุ่ม การวิเคราะห์กิจกรรมกลุ่ม ประเภทของเพลง หลักการสร้างแรงกระตุ้นในการออกกำลังกายแบบกลุ่ม ทักษะการเป็นผู้นำการออกกำลังกายแบบกลุ่ม


Principles of group exercise, type of group exercise, group activity analysis, type of music, principle of motivation in group exercise, leaderships skill for group exercise leader.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH