เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806323Applied Sports Strength and Conditioning
การประยุกต์การฝึกความแข็งแรงและสมรรถภาพร่างกายทางกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1806322

Course Description
การประยุกต์หลักการฝึกสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา กระบวนการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา ทฤษฎีการฝึกซ้อม การฝึกสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ ระบบพลังงานในการฝึกซ้อมกีฬา การออกแบบและวิธีการฝึกความแข็งแรง การออกแบบและวิธีการฝึกความทนทาน การออกแบบและวิธีการฝึกความเร็วและความคล่องตัว การออกแบบและวิธีการฝึกความยืดหยุ่น


Application of physical fitness training for sports coach; sport coaching process; training theory; skills-relates physical fitness training; energy systems in sports training; design program and methods for strength training; design program and methods for endurance training for; design program and methods for speed and agility training; design program and methods for flexibility training.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH