เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806331Sports Laws and Philosophy
กฎหมายและปรัชญาทางการกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติความเป็นมาของกีฬา จริยธรรม จรรยาบรรณทางการกีฬาและประมวลจรรยาบรรณของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและสุขภาพ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและสุขภาพในประเทศไทย กฎหมายและข้อบังคับของกีฬาอาชีพและธุรกิจกีฬา


History of sport, moral, ethics in sport and code of ethics in coaching, philosophy of sport; laws and regulation in sport and health; sport and health act in Thailand, laws and regulation in professional sport and sport business.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH