เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1806108Physics and Basic Movement
ฟิสิกส์และการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและขอบเขตของฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเร่ง ปริมาณสเกลาร์และเวคเตอร์ ระยะทางและระยะขจัด กฏของนิวตัน สถานะของการเคลื่อนที่ แรงและแรงเสียดทาน โมเมนตัมเชิงเส้นและเชิงมุม การเคลื่อนแบบวงกลม งาน พลังงาน พลศาสตร์ของไหล โครงสร้างร่างกายและการเคลื่อนไหวของมนุษย์เบื้องต้น


Principles, and scope of basic physics; motion, velocity and acceleration; scalar and vector components, distance and displacement, Newton’s laws, state of motion, force and friction; linear and angular momentum, circular motion, work, energy, fluid dynamics, basic human structure and movement.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH