เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404457Modern Chinese Literature
วรรณคดีจีนสมัยใหม่
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404318

Course Description
วรรณคดีจีนสมัยใหม่ตั้งแต่สมัยขบวนการ 4 พฤษภาคม จนถึงช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม การอ่าน และวิเคราะห์บทคัดสรรจากวรรณคดีที่สำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว


Modern Chinese Literature from May 4th Movement to Qing Dynasty; reading and analysis of excerpts from modern Chinese literary masterpieces.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH