เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404455Chinese Folk Tales and Proverbs
นิทานสุภาษิตจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404311

Course Description
สำนวนและนิทานสุภาษิตจีน การประยุกต์ใช้สำนวน สุภาษิตจีนในชีวิตประจำวัน


Chinese idioms and folk tales; application of Chinese proverbs in everyday life.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH