เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404453Chinese Arts
ศิลปะจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404311 และ 2404319

Course Description
องค์ความรู้ศิลปะแขนงต่างๆ ของจีน ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมและหัตถกรรม การฝึกปฏิบัติศิลปะจีน เช่น การปรุงอาหาร การตัดกระดาษ การวาดภาพด้วยพู่กันจีน การรํามวยจีน


Knowledge of different types of Chinese arts, including architecture, sculpture, painting and handicraft; practice of Chinese arts e.g. cooking, paper cutting, Chinese-brush painting and Tai chi.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH