เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404450Chinese Morphology
ระบบคำภาษาจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404212 และ 2404216

Course Description
ลักษณะพิเศษ โครงสร้าง ความหมาย และความสัมพันธ์ของคำ โครงสร้างของสำนวนภาษาจีน


Characteristics, structures, meanings, grammatical relations of Chinese words; structures of Chinese expressions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH