เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404449Translation Assessment and Editing
การประเมินและตรวจแก้งานแปล
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404447 หรือ
2404448

Course Description
การประเมินงานแปลภาษาไทยและภาษาจีนที่คัดสรรโดยเปรียบเทียบบทแปลกับต้นฉบับในแง่ความถูกต้องของเนื้อหาและเจตนา และความเหมาะสมของสำนวนภาษาและระดับภาษาที่ใช้ในบทแปล การฝึกทักษะการตรวจแก้งานแปลภาษาจีน-ไทยที่แปลจากต้นฉบับงานประเภทต่างๆ


Assessment of selected Thai and Chinese translation works by comparing the translated version with the original text in terms of content and intent accuracy, choice of words and language register; practice of editing skills for different types of Chinese-Thai translation works.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH