เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404444Cross Cultural Communication
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404443

Course Description
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ธรรมเนียมและมารยาทระหว่างจีน-ไทย การสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและการทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีน


Knowledge on cultural, customary and etiquettical differences between the Thai and the Chinese; seminar on relating topics; field trips that help enhance students understanding of Chinese culture.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH