เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404216Chinese Grammar
ไวยากรณ์จีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404112

Course Description
หน่วยไวยากรณ์พื้นฐานตั้งแต่ระดับหน่วยคำ คำ วลี ประโยค และโครงสร้างประโยค


Chinese grammatical units including morphemes, parts of speech, phrases, sentences and sentence structures.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH