เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404215Chinese Reading 2
การอ่านภาษาจีน 2
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404214

Course Description
การอ่านเชิงวิเคราะห์ความเรียงขนาดยาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานศิลปวัฒนธรรม และสังคมจีน


Critical reading of long essays with contents regarding basic knowledge of Chinese arts, culture and society.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH