เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404113Sound System of Mandarin and Structures of Chinese Characters
ระบบเสียงภาษาจีนและโครงสร้างตัวอักษรจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ หน่วยเสียง รวมทั้งโครงสร้างพยางค์ของระบบเสียงภาษาจีนกลาง การลงเสียงหนักเบาและทำนองเสียง การฝึกและแก้ไขการออกเสียง โครงสร้าง เส้นขีดพื้นฐาน และลำดับขีดของตัวอักษรจีน


Initials, finals, tones and syllable structures of Mandarin Chinese; stress and intonation; pronunciation correction and practice; structures, radical strokes and stroke orders of Chinese Characters.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH