เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301419Digital Marketing in Practice
การปฏิบัติการตลาดดิจิทัล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสัมมนาถึงความสำเร็จและความล้มเหลวในธุรกิจดิจิทัล การฝึกปฏิบัติโดยการใช้ปัญหาจริงของการตลาดดิจิทัลเพื่อวางแผน การสร้างชิ้นงาน และการประเมินผล


Seminar in success and failed digital marketing programs; practice by using authentic digital marketing platforms to plan, launch, and evaluate.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH