เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301409Digital Technology Solution for Marketing Research
การวิจัยตลาดโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหา
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิจัยทางการตลาดเบื้องต้น เครื่องมือและเทคนิคดิจิทัลสำหรับการระบุปัญหา วิเคราะห์ และออกแบบการวิจัยทางการตลาด วิธีการแก้ปัญหาการวิจัยทางการตลาดภาคปฏิบัติ และการดำเนินการ การนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ในตลาด การเก็บความพึงพอใจและวิเคราะห์ผล


Introduction to marketing research; digital tools and techniques for marketing research problem identification, analysis, and design; marketing research solutions in practice and implementation; research to market; feedbacks and results.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH