เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301308Customer Relationship Management System
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสร้างระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เบื้องต้น เครื่องมือและเทคนิคดิจิทัลสำหรับการหาลูกค้าใหม่ การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การรักษาลูกค้าเดิม และการมัดใจลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าจำเพาะกลุ่มและบุคคล


Introduction to Customer Relationship Management (CRM) system; digital tools and techniques for customer acquisition, satisfaction, retention, and loyalty; data analytics for customization and personalization.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH