เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1301407Negotiation and Pitching
การเจรจาต่อรองและการพิทชิง
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
รู้และประเมินผู้ฟัง; การใช้กลยุทธ์และเทคนิคในการเจรจาต่อรองที่มีผลกระทบ การนำเสนอข้อเสนอทางธุรกิจ แนวคิดและวิธีแก้ปัญหาสำหรับการระดมทุนและสตาร์ทอัพ การพัฒนาทักษะการพิทชิงที่ทรงพลังสำหรับสตาร์ทอัพ


Knowing and evaluating the audience; applying strategies and techniques for negotiation with impact; presenting the business proposal; ideas and solutions for fundraising and startup; developing powerful pitching skills for startup.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH