เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301307Startup and Freelancer
สตาร์ทอัพและอาชีพอิสระ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเขียนแบบเสนอทางธุรกิจ การพัฒนาโปรเจคสตาร์ทอัพ อาชีพอิสระ กรณีศึกษา การเริ่มอาชีพอิสระ


Writing startup proposals; development of startup projects; freelance; case study; freelance initiation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH