เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301404Business Data Analytics in Practice
การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเชิงปฏิบัติการ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ใช้เครื่องมือดิจิทัลในการวิเคราะห์ข้อมูลจริงทางธุรกิจการประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ


Case studies in business data analytics; using digital tools to analyze real-world business data; applying business data analytics to business strategy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH