เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301208Digital Business Partnership Development
การพัฒนาหุ้นส่วนทางธุรกิจดิจิทัล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หุ้นส่วนธุรกิจและพันธมิตรเบื้องต้น เครื่องมือและเทคนิคดิจิทัลเพื่อกำหนดหุ้นส่วนธุรกิจและพันธมิตร ในโลกดิจิทัล กฎระเบียบสำหรับการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในโลกดิจิทัล กลยุทธ์และเทคนิคในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและพันธมิตรดิจิทัล แนวคิดการทำงานร่วมกัน การรักษาและกระชับความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนให้ยั่งยืน


Introduction to business partnership and alliance; digital tools and techniques for partnership and alliance in digital world; rules for strategic partnerships in a digital world; strategies and techniques for creating digital business partners and alliance; collaboration concepts; maintaining and strengthening the partnerships.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH