เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301117Digital Branding and Engagement
การสร้างแบรนด์และการมีส่วนร่วมแบบดิจิทัล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เครื่องมือและเทคนิคดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์และกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กำหนดและสร้างลูกค้าต้นแบบ แนวคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ดิจิทัล ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น การสร้างความมีส่วนร่วมและความผูกพันกับลูกค้า แพลตฟอร์มการสร้างความผูกพัน


Digital tools and techniques for target consumer analysis and identification; ideal customer persona identification and creation; digital branding concepts and practice; social media channel for reaching more customers; consumer participation and engagement; engagement platforms.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH