เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1301115Social Media, Digital Marketing, and E-Business Applications
สื่อโซเชียล การตลาดดิจิทัล และอีบิซิเนสแอพพลิเคชั่น
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สื่อสังคมออนไลน์ การตลาดดิจิทัล และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ แบบจำลองธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงผลกำไร เครื่องมือและเทคนิคเพื่อสร้างแอพพลิเคชั่น แอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริง การใช้เทคนิคและเครื่องมือการตลาดดิจิทัลในการทำตลาดผลิตภัณฑ์


Social media, digital marketing and e-business; e-Business model for profitability; tools and techniques for applications; real-world applications; implementation of digital marketing techniques and tools.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH