เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301113Digital Business Initiation in Practice
การเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัลเชิงปฏิบัติการ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ธุรกิจดิจิทัล ความเป็นผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพเบื้องต้น เครื่องมือและเทคนิคดิจิทัลเพื่อการจัดทำและทดสอบแคนวาสการจำลองธุรกิจ การโฆษณาสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล กรณีศึกษา การปฏิบัติการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล


Introduction to digital business, entrepreneurship, and startup; digital tools and techniques for business model canvas implementation, creation, and testing; products and services promotion on social media; digital marketing strategy; case studies; digital business initiation in practice.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH