เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301304Modern Technology and AI in Business
เทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เทคโนโลยีการเงินเบื้องต้น บล๊อกเชน ปัญญาประดิษฐ์ในภาคธุรกิจ เทคโนโลยีดิสรับทีพ และแนวโน้มของโลกธุรกิจดิจิทัล


Introduction to financial technology; blockchain; artificial intelligence in business; disruptive technology and trend in digital business world.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH