เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209407Modeling and Simulation
รูปแบบและการจำลอง
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เทคโนโลยีสารสนเทศ; การจำลองและรูปแบบโมเดลของงานและการปฏิบัติงานการจำลองเป็นเครื่องมือเพื่อยืนยันความแน่นอน เพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ; ทางเลือกและตรวจสอบผลลัพธ์จากกระบวนการที่เกิดขึ้นจริง


Information technology; simulation and modeling tasks using modeling and simulation tools to confirming the viability and make decisions; options having reviewed the outcomes from the options and viewed the actual processes involved.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH