เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209205Warehouse Management System and Inventory Management
ระบบคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจัดการคลังสินค้าระบบการจัดการคลังสินค้าโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ เทคนิคการจัดการพื้นที่ใช้งานภายในอาคารคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการคลังสินค้า การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินค้า เทคนิคการวิเคราะห์ การไหลเวียนของสินค้า ความหมายของสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับคลังสินค้า สินค้าคงคลังในรูปแบบต่างๆ เทคนิคการคำนวณจุด สั่งซื้อที่เหมาะสมของสินค้าคงคลังรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานระบบการจัดการคลังสินค้าและกรณีศึกษา


Principles of warehouse management; warehouse management system using information technology; material handling equipments; warehouse space utilization; warehouse operation management; warehouse resources management; inventory management; policy in inventory planning and leveling control; inventory reconciliation; techniques in optimization for inventory ordering; inventory flow techniques; workshop in Warehouse Management System (WMS) and case studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH