เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
2502316Spa Therapy
สปาบำบัด
สังกัดการแพทย์บูรณาการ, สาขาวิชากายภาพบำบัด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานของสปา การนวด ธาราบำบัด ชีวจิต เครื่องมือไฟฟ้าในการดูแลสุขภาพและความงาม


Foundation of SPA therapy; massage; hydrotherapy; Cheewajit; electrotherapy; health and beauty care.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH