เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202312Contemporary Chinese Economy
เศรษฐกิจจีนร่วมสมัย
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจจีนร่วมสมัย ทุนนิยมและสังคมนิยมแบบจีน การปฏิรูปและเปิดประเทศของเศรษฐกิจจีน ความฝันของจีนและการออกแบบนโยบายการพัฒนาของจีนและการนำสู่การปฏิบัติ เศรษฐกิจจีนในเวทีโลก: ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง การทำให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินนานาชาติ การส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของจีน ห่วงโซ่คุณค่าของจีนในโลก ผลกระทบของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจจีนในเอเชีย ทิศทางและแนวโน้มในอนาคต


Contemporary Chinese economic development model; capitalism and socialism with Chinese characteristics; the reform and opening up of the Chinese economy; China’s Dream and Chinese development policy formulation and its implementation; the engagement of Chinese economy on the global arena: Belt and Road Initiatives, internationalization of Renminbi, outward Foreign Direct Investment, China global value chain; the implications of the Chinese economic development policy in Asia and the direction and prospects for the future.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH