เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401401China’s Technology and Digital Economy
เทคโนโลยีของจีนและเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การศึกษาบทบาทการพัฒนาของจีนในการก้าวสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยี และการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตัล


Understanding how China has become a world leader in technology innovation and rising digital economy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH