เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112212Materials Science and Engineering 2
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1112105

Course Description
การนำไปใช้และการขึ้นรูปโลหะและโลหะผสม เซรามิกและแก้ว พอลิเมอร์


Applications and processing of metals and metal alloys, applications and processing of ceramics and glass, applications and processing of polymers.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH