เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1410304Floral Art for Aesthetic
ศิลปะการจัดดอกไม้เพื่อสุนทรียะ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศิลปะการจัดดอกไม้ของไทย การจัดดอกไม้เบื้องต้น เทคนิคการยืดอายุการใช้งานดอกไม้สด การทำดอกไม้แห้งและการเพิ่มมูลค่าดอกไม้ การประกอบอาชีพ


Thai floral art; basic of flower arrangement; technique for extending longevity of cut flowers; drying and value added of cut flowers; occupation
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH