เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1410303Growing Plant for Aesthetic
การปลูกพืชเพื่อสุนทรียะ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การปลูกพืชผักสวนครัวและการดูแลรักษา ข้อเสนอแนะและเคล็ดลับสำหรับการออกแบบจัดสวน การเลือกต้นไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน การทำสวนจิ๋ว การประดิษฐ์กระถางปลูกต้นไม้ เคล็ดลับการบำรุงรักษาต้นไม้ในบ้าน


Vegetables garden in home and care; idea and tip for garden design; how to select plants and garden decors; mini garden; DIY planter; tips for home garden care
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH