เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1410301World Herbs and Spices
สมุนไพรและเครื่องเทศของโลก
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ชนิดของสมุนไพรและเครื่องเทศ สมุนไพรและเครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารและใช้ทางยา สมุนไพรและเครื่องเทศในภุมิภาคต่างๆ การปลูกและการเก็บเกี่ยว คุณภาพและความปลอดภัย การพัฒนาสูตร การเพิ่มมูลค่า การใช้ประโยชน์


Type of herbs and spices; culinary and medicinal herbs and spices; herbs and spices by region; growing and harvesting; quality and safety; formulating; value adding; utilization
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH