เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407364Fresh Technology
เทคโนโลยีความสด
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ชนิดของผลิตผลสดในตลาดสดและตลาดค้าปลีก คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ดัชนีความบริบูรณ์ การทำทรีทเมนต์หลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น การเก็บรักษาและการทำความเย็น การจัดการความเย็น บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลสด การใช้ประโยชน์จากขยะและการเพิ่มมูลค่าสินค้า


Fresh produce types in fresh food market and retail store; quality and food safety; maturity indices; principle postharvest treatment; storage and refrigeration; cool chain management; packaging for fresh produce; waste utilization and value-added product.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH