เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1408355Distribution Packaging for Agri-Food Logistics
บรรจุภัณฑ์เพื่อกระจายสินค้าสำหรับโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ชนิดของบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า การทดสอบการกระแทก การสั่นสะเทือน การออกแบบและพัฒนาวัสดุกันกระแทก การกดทับและการเรียงซ้อน การจัดเรียงบนแผ่นรอง การจัดการโซ่ความเย็น การคลังสินค้า การส่งสินค้า การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า


Types of packaging for transportation and distribution; shock; vibration; cushion design and material; compression and stacking; palletization; cool chain management; warehousing; shipping; transportation and distribution management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH