เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209322Data Analysis Using Spreadsheet Program
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทำการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ตารางทำการ การนำเข้าข้อมูล การจัดการข้อมูล ฟังก์ชั่น แผนภูมิและ หน่วยการแสดงผลกราฟิก การวิเคราะห์ข้อมูล.


Spreadsheet, data input, data management, functions, chart and graphic displays, data analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH